Általános szerződési feltételek

I. Szolgáltatói adatok

Szolgáltató: HELLO WAFF KFT.
Székhelye: 1131 Budapest, Rokolya utca 31.
Adószám: 27326699-1-41
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@fidull.hu
Telefonos elérhetőség: +36 20 997 1190

II. Általános rendelkezések

Kérjük, amennyiben vásárlója, kíván lenni a FIDULL.HU oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a HELLO WAFF KFT.  (1131 Budapest, Rokolya utca 31, Adószám: 27326699-1-41, továbbiakban: Szolgáltató), valamint az internetes rendszerét használó jogi és természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

A Szolgáltató on-line jegyértékesítő rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző zenei eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek megvásárlására. A Szolgáltató a Felhasználók részére a Rendszerében listázott Rendezvények belépőjegyeinek értékesítését biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás). Szolgáltatás nem minősül engedélyköteles szolgáltatásnak.

Fontos!

A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az online fizetést követően Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában a (sérült jegyek pótlásának kivételével) Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét a Rendezvényszervező utasításától eltérően visszatéríteni. Felhasználó kijavítást vagy kicserélést kizárólag a Szolgáltató oldalán keletkezett hiba esetén kérhet.

A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a FIDULL.HU oldal bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, (kivéve szállítás esetén). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@fidull.hu e-mail címen.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a FIDULL.HU oldal szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013